Danışmanlık Çözümleri

Düşünen ve üreten kurumların oluşumuna, gelişimine ve sürekliliğine katkı sağlayacak çalışanları inşa etmek amacıyla eğitimin kurumsal gelişimin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna inanan kurumlara destek olmak için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitimin planlama aşamasında kazanıldığını ve bütün değişkenlerin hesaba katılarak yapılacak bir planlamanın başarısız olma ihtimaline inanmıyoruz. Bu nedenle, büyük kurumların yıllık bütün eğitim planlamalarına ve uygulamalarına talibiz. Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere eğitimin tüm bileşenlerin ölçülebilir olduğu bir yapıyı hedefliyoruz.

 • Kurum içerisinde sektörel, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını tespit etme;
 • Genel merkez, bölgeler ve şubeler arasında eğitim entegrasyonunu güncelleme;
 • Her birey, birim ve pozisyonun gelişimi için yıllık eğitim takvimi hazırlama,
 • Etkin eğitim programları düzenleme;
 • Kurum eğitim uzmanlarını ve eğitmenlerini yetiştirme,
 • Eğitim konusunda alınacak hizmetlerin sürecini yönetme;
 • Düzenlenen eğitimlerin verimliliğini kontrol etme ve üst yönetime raporlama;
 • Eğitimlerin bireye ve kuruma katkısını tespit etme;
 • Eğitimin kurumsal gelişim için gerekliliğini ortaya koyabilecek uzmanlar yetiştirme;
 • Eğitim aracılığıyla kurum çalışanlarının iş kalitelerinin ve performanslarının yükseltilmesi ve
 • Potansiyel ve performansların tespit edilmesi;
 • İstihdam önceliklerinin belirlenmesi

vb. konularda danışmanlık hizmeti vererek kurumların tüm eğitim yükünü alıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 4T MODELİ ile kurumlara eğitim aracılığıyla düşünen, gelişen ve üreten kimliği kazandırmaya çalışıyoruz.

4T Modeli

Analiz

SEKTÖR ANALİZİ

Sektörün içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi (Sektör dışı etkiler dışında, onu içerden etkileyen yeni girişler, tedarikçiler, müşteriler, alternatifler ve rakipler olmak üzere beş faktörün ya da gücün incelenmesi)

FİRMA ANALİZİ
 • Organizasyon Şemasının incelenmesi
 • Stratejik Plan çalışmasının incelenmesi
  • Hedefler
  • Faaliyetler
  • Performans göstergeleri
 • İş analizi (Bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların ya da sistemi faaliyetlerin , bunları gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi, beceriler ve işin yapıldığı koşulların incelenmesi)
 • Süreç analizi (Sistem içindeki iş akışının incelenmesi)
 • Betimsel İhtiyaç Analizi (Kurumun eğitim ile çözülebilecek mevcut problemlerinin belirlenmesi)
 • Analitik İhtiyaç Analizi (Kurumun gelecekteki değişime uyum sağlayabilecek, farklı fırsatları değerlendirebilecek ve eğitim ile desteklenebilecek gelişim alanlarının belirlenmesi)
BİREY ANALİZİ
 • Bireylerin eğitim durumları, deneyimleri, yeterlikleri ve kişisel özelliklerinin araştırılması

Planlama - Tasarlama

PLANLAMA
 • Kurumun genel eğitimlerini planlama
 • Birimsel eğitim planlama
 • Konumsal eğitim planlama
 • Kişisel eğitim planlama
EĞİTİM TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
 • Birime, konuma ve kişiye özgü yıllık eğitim takviminin hazırlanması
 • Eğitim planlanması hakkında kurumsal bilgilendirme
TASARLAMA
 • Birime, konuma ve kişiye özgü eğitimlerin tasarlanması
 • Program tasarım modelinin belirlenmesi
 • Eğitmenlerin belirlenmesi
  • Kurum içi eğitmenlerin seçimi ve eğitimi
  • Kurum dışı eğitim hizmet alımı, şartlar ve ölçütlerin belirlenmesi
   • Hedef tasarımı
   • İçerik tasarımı
   • Eğitim durumları tasarımı
   • Ölçme ve değerlendirme tasarımı

Geliştirme - Uygulama - Ölçme

GELİŞTİRME
 • Eğitimlere özgü hedeflerin belirlenmesi
 • İçerik geliştirilmesi
  • İçerik seçimi
  • İçerik düzenleme
 • Eğitim Durumlarının geliştirilmesi
  • Strateji/Yöntem/Teknik seçimi
  • Materyal seçimi
  • Araç-gereç seçimi
  • Etkinlik seçimi
  • Ortam seçimi ve düzenlenmesi
 • Ölçme araçları ve değerlendirme modelinin geliştirmesi
  • Ölçme araçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi
  • Değerlendirme modeli ve performans ölçütlerini belirleme
UYGULAMA
 • Eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi, takibi ve kontrolü
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Ölçme araçlarının uygulanması
 • Tanılayıcı değerlendirme
 • Giriş davranışları
 • Hazırbulunuşluk
 • Biçimlendirici değerlendirme
 • Süreç takibi
 • Öğrenme eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi
 • Düzey Belirleyici değerlendirme
 • Hedef/Ürün değerlendirme

Genel Değerlendirme - Takip-Düzeltme

GENEL DEĞERLENDİRME
 • Tepki (katılımcı memnuniyeti)
 • Öğrenme (hedefe ulaşma derecesi)
 • Davranış (iş performansı değişimi)
 • Sonuç (fayda-maliyet ve kalite değişimi)
TAKİP
 • Öğrenmede/Gelişimde kalıcılığın takibi
 • Raporlama
GÖZDEN GEÇİRME VE DÜZELTME
 • Modeldeki ve uygulamadaki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve yeniden düzenlenmesi
The message will be closed after 20 s