Eğitim Çözümleri

Eğitim yapılanması öncelikle benzerlikler üzerine kurulur ve uygulamada her bireyin ve kurumun yapısına göre ayarlamalar yapılması beklenir. Eğitim, bireyler, kurumlar ve ihtiyaçlar arasındaki farklılıklara duyarlı olabildiği ölçüde başarılı olabilir. Hiçbir eğitim ihtiyacı standart bir uygulamayla karşılanamaz. Bir mühendis gözüyle kişiye ve kuruma özgü planlama yapmak ve bir eğitimci gözüyle hayata transfer etmek önceliğimizdir. Bu anlayışla bakıldığında, bir eğitim programının en hayati noktası katılımcıların hazırbulunuşluk seviyesinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor olarak tespit edilmesidir.

Sonuç olarak, vurguladığımız şey hastalık aynı da olsa her birey için uygulanacak tedavi ve yazılacak ilaç farklı ve kişiye özgü olmalıdır. Eğitim programları konusunda modelimizi analiz, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç başlıkta topluyoruz. Kurumlar tarafından talep edilen her bir eğitim programı için süresine bakmaksızın aşağıdaki modeli uygulamak temel prensibimizdir. Kurumu ve bireyi tanımadan hiçbir eğitim önermiyor ve vermiyoruz. Eğitimlerin sonunda ilgili kurumlara her birey için bireysel gelişim, potansiyel ve performans raporlaması yapıyoruz. Çünkü, eğitimin kurumlar için tesadüfe terkedilemeyecek kadar önemli olduğunu ve doğru planlanmayan eğitimin doğru sonuçlar üretmeyeceğini biliyoruz.

Educamp

Analiz

Kurum Analizi
 • Kurumun Vizyonu
 • Kurumun Misyonu
 • Kurumun Hedefleri
Katılımcı Analizi
 • Bireysel Hazırbuluşluk seviyesi
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Focus Grup Çalışması
Eğitim Hedefleri Analizi
 • Hedeflere uygun içerik belirlenmesi
İçerik Analizi
 • İçerik kapsamının Belirlenmesi
 • İçerik Modüllerinin Oluşturulması
 • Modüllere Uygun Eğitim Süresinin Belirlenmesi

Uygulama

 • Eğitim Modülünün Uygulanması
 • Eğitim Modülüne İlişkin Süreç Değerlendirme
 • Modüle Ait Eksikliklerin Tamamlanması

Değerlendirme

Sonuç Değerlendirme
 • Başlangıçta Belirlenen Bütün Modül Hedeflerini İçeren Ölçme
 • Ölçme Sonuçlarının Toplam ve Bireysel İstatistiksel Analizi
 • Kriter Odaklı Değerlendirme
Doğrulayıcı Değerlendirme
 • Eğitimi Takip eden 2 ay sonunda Kalıcılığın Ölçülmesi
 • Kalıcılık Sonuçlarının İstatistiksel Analizi
Raporlama
 • Katılımcıların Toplam ve Bireysel Eğitim Hedeflerine Ulaşma ve Sürdürme Derecelerinin Raporlanması
The message will be closed after 20 s